Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Boliviasta ja Suomen vienti Boliviaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/5 - 2023/9


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/52023/62023/72023/82023/9
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
C TEOLLISUUS2228,0 155535105825135
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 2228,0
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20 168 42
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 83 46 48 55 46
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 11
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 18 233 4 7 2
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 6 66 27 1 28
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 24 21 20 666 16
C 32 Muu valmistus 5 54 32
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS5672,0 230798,3 2381697,2 2493299,8 73140,1 176
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 228 238 212,6 249 11,9 73 176
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5064,4 3 686,8 1164,7 2886,6 140,1
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 67,6 319,9 411,4
H KULJETUS JA VARASTOINTI177
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 17 7
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA7
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 7
X Toimiala tuntematon23548211.22799,9 52
A-X KAIKKI RYHMÄT 78100,0 426100,0 7100,0 780100,0 16100,0 415100,0 32100,0 980100,0 11.241100,0 362100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Boliviasta Suomeen ja Suomen vientiä Boliviaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot