Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista ja Suomen vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS380,0 700,0 370,0 110,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu337011
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA630,0 690,0 660,0 170,1 430,0
B 07 Metallimalmien louhinta
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta636966
C TEOLLISUUS15.19888,2 170.53290,5 11.81778,7 143.81884,2 16.19967,6 276.31189,7 13.56271,8 304.35089,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.9924372,9 4.5103361,4 4.3953.574
C 11 Juomien valmistus10,0 12714110,0 249231
C 13 Tekstiilien valmistus3461.1701.048474
C 14 Vaatteiden valmistus143040,0 2610,0 57
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus6782
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1190,7 1.9373.836641551
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus27.779240,2 38.12244.040570,3 35.821
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen30,0 781066078
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus140,1 6.718390,3 9.19530,0 5.148160,1 1.224
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.0856,3 9294.17527,8 7915.55723,2 7893.45718,3 916
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus790,5 1.2451.7502.7902.565
C 24 Metallien jalostus1.82410,6 12.3704.36329,1 4.7406.62527,7 18.8854.72125,0 14.312
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)190,1 2.236730,5 1.7723511,5 4.6723081,6 6.468
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus820,5 27.485750,5 17.7611.1905,0 18.3871981,0 36.926
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.0926,3 23.2201.2688,4 22.6391.2975,4 28.3091.1145,9 33.510
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2381,4 45.3591.0557,0 27.8372180,9 42.1553001,6 56.149
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1540,6 3449144,8 565
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus620,3 95.039610,3 104.231
C 31 Huonekalujen valmistus4617969262.104
C 32 Muu valmistus180,1 1.563480,3 1.483430,2 5.367260,1 2.765
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus530,3 1.0731641,1 5.4193571,5 2.3291330,7 897
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO160,1 570,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto160,1 570,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO270,2 2040,1 1140,1 610,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys270,2 2049559
F RAKENTAMINEN80,0 650,0 180,1 2920,2 750,3 1460,0 620,3 1.3160,4
F 41 Talonrakentaminen40,0 3
F 42 Maa- ja vesirakentaminen50,0 241745
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta30,0 41180,1 273360,1 125620,3 1.272
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.3978,1 4.3572,3 1.74311,6 7.4374,4 6.72728,1 12.2074,0 4.58824,3 9.4032,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2021,2 3791070,7 422940,4 2391170,6 626
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.0075,8 3.2821.3909,3 6.3186.38326,6 9.8921.7979,5 7.578
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1881,1 6972451,6 6972501,0 2.0762.67414,2 1.199
H KULJETUS JA VARASTOINTI100,1 80,0 540,4 50,0 10,0 2470,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1490,3 10,0
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne340,0 6
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta100,1 340,0 3510210,0 239
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta11
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 60,0 10,0 80,0 30,0 440,0
I 55 Majoitus3
I 56 Ravitsemistoiminta10,0 60,0 180,0 241
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1400,8 6110,3 1881,3 4.6732,7 420,2 8480,3 220,1 1.6770,5
J 58 Kustannustoiminta870,5 79490,3 250,1 192190,1 393
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 61 Televiestintä100426872
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta530,3 4311380,9 4.539170,1 58320,0 1.163
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0 290,0 2170,1 10,0 50,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0 2910,0 10
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA490,3 1620,7 10,0 150,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta490,3 1620,7 1150,1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA370,2 5.3482,8 330,2 5.3903,2 1300,5 3.8091,2 150,1 8.3992,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi30,0 3.55510,0 1.257960,4 156278
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi90,1 98440,0 1.49530,0 1.56820,0 1.637
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen140,1 787190,1 2.491140,1 2.00660,0 6.315
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus73152
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle100,1 21100,1 74170,1 7850,0 17
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1070,6 410,0 7204,8 650,0 200,1 2850,1 840,4 1.0970,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta6764,5 29100,0 2121.055
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut20,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut68830,4 41
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito410,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1060,6 430,3 80,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS10,0
P 85 Koulutus1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT70,0 150,0 90,0 190,0
Q 86 Terveyspalvelut71590,0 19
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 1590,1 410,2 1660,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta281050,0 11
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut360,2
S MUU PALVELUTOIMINTA40,0 920,0 50,0 960,1 30,0 500,0 50,0
S 94 Järjestöjen toiminta1020,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0 701
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut40,0 40,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA10,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta1
X Toimiala tuntematon2791,6 7.0573,7 3752,5 8.4755,0 5312,2 13.8424,5 4682,5 11.7023,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 17.225100,0 188.516 15.011100,0 170.901 23.961100,0 307.994 18.890100,0 338.398

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista Suomeen ja Suomen vientiä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot