in English

Suomen vienti ja tuonti kaikkien maiden yhteensä kanssa vuonna 2022
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2022

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut11,409
641Paperi ja pahvi7,686
333Raakaöljy6,977
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,684
675Levyvalmisteet, seostettua terästä4,832
931Erittelemätön4,521
351Sähkövirta3,904
251Paperimassa3,100
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet3,039
248Sahattu ja höylätty puutavara2,803
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,781
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,568
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,488
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet2,428
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,287

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2022

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,295
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut6,653
675Levyvalmisteet, seostettua terästä4,428
251Paperimassa2,874
248Sahattu ja höylätty puutavara2,665
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,290
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,787
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,678
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,581
931Erittelemätön1,517
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,444
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,361
682Kupari1,244
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,231
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,228

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2022

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy6,977
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut4,756
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen3,395
351Sähkövirta3,006
931Erittelemätön3,004
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,992
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,939
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,642
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,642
282Rauta- ja teräsromu1,639
343Luonnonkaasu1,520
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,491
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,465
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.1,288
321Kivihiili, ei agglomeroitu1,238

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2022

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut11,409
641Paperi ja pahvi7,686
675Levyvalmisteet, seostettua terästä4,832
251Paperimassa3,100
248Sahattu ja höylätty puutavara2,803
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,568
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,287
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat2,194
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset2,181
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat2,008
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,967
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,925
682Kupari1,880
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,799
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,733

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2022

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
333Raakaöljy6,977
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,684
931Erittelemätön4,521
351Sähkövirta3,904
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet3,039
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,781
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,488
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet2,428
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.2,099
283Kuparimalmi ja -rikasteet2,067
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet2,057
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,989
282Rauta- ja teräsromu1,918
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,760
343Luonnonkaasu1,648

Lähde: Tulli

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot