in English

Suomen vienti ja tuonti kaikki maiden yhteensä kanssa vuonna 2020
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2020

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi6,029
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut5,235
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,071
931Erittelemätön4,335
333Raakaöljy3,013
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,589
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,553
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,058
251Paperimassa2,006
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,920
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,860
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,796
248Sahattu ja höylätty puutavara1,744
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,619
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,549

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2020

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi5,727
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut3,445
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,391
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,381
251Paperimassa1,887
248Sahattu ja höylätty puutavara1,612
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,332
931Erittelemätön1,301
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,239
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,167
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,143
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,120
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,051
682Kupari1,008
725Paperiteollisuuskoneet ja niiden osat983

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2020

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
931Erittelemätön3,033
333Raakaöljy3,013
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,681
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,820
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut1,790
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,512
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,503
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,184
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,056
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet851
283Kuparimalmi ja -rikasteet827
282Rauta- ja teräsromu827
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet825
821Huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet759
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot727

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2020

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
641Paperi ja pahvi6,029
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut5,235
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,589
251Paperimassa2,006
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,920
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,860
248Sahattu ja höylätty puutavara1,744
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,619
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,504
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,483
598Erinäiset kemialliset tuotteet1,439
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,413
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,351
682Kupari1,329
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,321

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2020

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,071
931Erittelemätön4,335
333Raakaöljy3,013
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,553
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,058
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,796
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,549
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,500
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,454
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,407
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,283
283Kuparimalmi ja -rikasteet1,175
741Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,029
699Muut tavarat epäjalosta metallista1,019
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,018

Lähde: Tulli

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot