in English

Suomen vienti ja tuonti kaikkien maiden yhteensä kanssa vuonna 2019
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,720
641Paperi ja pahvi7,363
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,932
333Raakaöljy5,183
931Erittelemätön4,337
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,916
251Paperimassa2,611
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,535
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,198
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,142
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset2,092
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,022
248Sahattu ja höylätty puutavara1,915
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,821
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,777

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,048
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut5,237
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen3,037
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,660
251Paperimassa2,383
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,947
248Sahattu ja höylätty puutavara1,780
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,466
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,383
931Erittelemätön1,302
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,267
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,205
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,173
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,159
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,064

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy5,183
931Erittelemätön3,035
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,895
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut2,483
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,832
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,717
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,427
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,260
351Sähkövirta1,072
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,010
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.855
713Mäntämoottorit ja niiden osat847
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot844
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet844
282Rauta- ja teräsromu832

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut7,720
641Paperi ja pahvi7,363
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,932
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,916
251Paperimassa2,611
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet2,198
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset2,092
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet2,022
248Sahattu ja höylätty puutavara1,915
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,777
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,762
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,614
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,606
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,595
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,418

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2019

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
333Raakaöljy5,183
931Erittelemätön4,337
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,535
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat2,142
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,821
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,626
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,577
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,547
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,529
351Sähkövirta1,252
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,244
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.1,161
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,146
699Muut tavarat epäjalosta metallista1,095
821Huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet997

Lähde: Tulli

2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot