in English

Suomen vienti ja tuonti kaikki maiden yhteensä kanssa vuonna 2009
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2009

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi6,508
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat6,441
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut4,240
333Raakaöljy3,795
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,131
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,124
931Erittelemätön1,887
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,595
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,577
675Levyvalmisteet, seostettua terästä1,483
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,480
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,278
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,179
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,051
248Sahattu ja höylätty puutavara1,026

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2009

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi6,193
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat4,157
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut2,679
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,522
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,387
675Levyvalmisteet, seostettua terästä1,327
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,150
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat939
248Sahattu ja höylätty puutavara924
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat891
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet695
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen691
725Paperiteollisuuskoneet ja niiden osat688
713Mäntämoottorit ja niiden osat656
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet644

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2009

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy3,757
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,285
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut1,560
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,437
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen1,434
931Erittelemätön1,367
343Luonnonkaasu800
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä772
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat726
792Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat695
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat601
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.513
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet505
282Rauta- ja teräsromu499
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet498

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2009

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
641Paperi ja pahvi6,508
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat6,441
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut4,240
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,595
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,577
675Levyvalmisteet, seostettua terästä1,483
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,480
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,278
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,179
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,051
248Sahattu ja höylätty puutavara1,026
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,023
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,004
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet908
682Kupari793

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2009

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
333Raakaöljy3,795
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet2,131
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,124
931Erittelemätön1,887
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,017
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat970
792Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat805
343Luonnonkaasu803
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat779
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet712
741Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat691
699Muut tavarat epäjalosta metallista678
598Erinäiset kemialliset tuotteet674
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.633
351Sähkövirta602

Lähde: Tulli

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot