Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Etelä-Afrikan (ZA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka41,0 25,8 59.1
02 Elämäntieteet (Life Science)68,7 91,5 -24.9
03 Optoelektroniikka4,4 2,5 74.7
04 Tietoviestintä97,4 116,5 -16.4
05 Elektroniikka17,0 16,6 2.5
06 Joustava valmistus3,7 5,1 -28.6
07 Edistyneet materiaalit1,5 1,7 -15.8
08 Ilmailu59,7 66,8 -10.7
09 Aseet1,6 1,6 1.2
10 Ydinteknologia0,3 1,6 -80.1
Yhteensä295,2 329,8 -10.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Etelä-Afrikan (ZA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,4 1,5 -72.0
02 Elämäntieteet (Life Science)16,7 18,9 -11.4
03 Optoelektroniikka2,0 2,0 2.9
04 Tietoviestintä5,2 6,6 -20.6
05 Elektroniikka1,0 0,9 9.6
06 Joustava valmistus5,8 3,1 87.9
08 Ilmailu5,1 8,5 -39.4
09 Aseet1,9 0,7 171.3
Yhteensä38,3 42,1 -9.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu