Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Etelä-Afrikan (ZA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka41,0 21,9 87.3
02 Elämäntieteet (Life Science)68,7 61,7 11.4
03 Optoelektroniikka4,4 2,1 118.1
04 Tietoviestintä97,4 96,5 0.9
05 Elektroniikka17,1 13,7 25.0
06 Joustava valmistus3,7 3,5 7.0
07 Edistyneet materiaalit1,5 1,2 30.7
08 Ilmailu59,8 53,8 11.1
09 Aseet1,7 0,9 92.8
10 Ydinteknologia0,4 1,7 -79.9
Yhteensä295,2 256,4 15.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Etelä-Afrikan (ZA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 1,1 -57.2
02 Elämäntieteet (Life Science)16,8 14,0 19.6
03 Optoelektroniikka2,1 1,6 31.8
04 Tietoviestintä5,3 4,9 7.5
05 Elektroniikka1,0 0,7 47.8
06 Joustava valmistus5,9 2,5 136.8
08 Ilmailu5,2 7,8 -33.8
09 Aseet1,9 0,5 286.5
Yhteensä38,3 32,8 16.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu