Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Vietnam

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Vietnamiin20,0 20,1 18,1 00
Tuonnista Vietnamista24,9 29,0 22,3 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Vietnamin kanssa24,4 28,1 21,9 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 104,5 105,8 63,3
02. Elämäntieteet (Life Science) 146,6 169,5 148,4
03. Optoelektroniikka 00,2 10,7 10,6
04. Tietoviestintä 9744,9 5632,6 6338,1
05. Elektroniikka 8740,5 8549,2 6237,4
06. Joustava valmistus 31,6 10,8 21,3
07. Edistyneet materiaalit 10,4 10,6 10,8
08. Ilmailu 21,0 21,0 1710,0
09. Aseet 00,2 00,0 00,0
10. Ydinteknologia 00,1 00,0 00,1
Yhteensä 216 100 173 100 165 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Vietnamista (VN) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 462,1 472,0 372,0
03. Optoelektroniikka 28013,2 23610,1 21411,6
04. Tietoviestintä 1.59074,6 1.78175,9 1.40176,2
05. Elektroniikka 1989,3 26911,5 1729,4
06. Joustava valmistus 70,3 40,2 20,1
07. Edistyneet materiaalit 60,3 60,3 70,4
08. Ilmailu 40,2 30,1 50,3
Yhteensä 2.132 100 2.346 100 1.837 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu