Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Venezuelan (VE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venezuelaan (VE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,10 0,2 520.1
02 Elämäntieteet (Life Science)2,0 1,1 86.5
04 Tietoviestintä67,1 32,10 103.8
05 Elektroniikka0,10 0,4 139.5
07 Edistyneet materiaalit0,6 0,3 131.0
08 Ilmailu1,8 4,5 -61.4
Yhteensä73,4 39,4 86.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Venezuelan (VE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,1 1555.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu