Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ukrainan (UA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ukrainaan (UA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka20,9 4,6 354.5
02 Elämäntieteet (Life Science)10,4 10,8 -4.3
03 Optoelektroniikka1,4 1,3 8.3
04 Tietoviestintä35,7 46,7 -23.7
05 Elektroniikka1,8 1,1 68.6
06 Joustava valmistus0,8 1,2 -40.7
07 Edistyneet materiaalit0,8 1,0 -26.0
08 Ilmailu16,1 7,5 114.6
09 Aseet2,5 0,10 161.6
10 Ydinteknologia19,6 13,10 40.4
Yhteensä109,4 88,9 23.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ukrainan (UA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,5 0,3 64.8
03 Optoelektroniikka1,6 2,4 -31.3
04 Tietoviestintä9,10 21,2 -53.1
05 Elektroniikka0,9 1,2 -22.9
06 Joustava valmistus0,5 0,4 32.6
08 Ilmailu1,0 1,9 -48.3
09 Aseet1,5 0,8 100.2
Yhteensä16,5 28,2 -41.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu