Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ukrainan (UA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ukrainaan (UA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,1 1,4 263.9
02 Elämäntieteet (Life Science)4,2 5,4 -22.0
03 Optoelektroniikka0,3 0,6 -50.9
04 Tietoviestintä9,3 5,3 74.6
05 Elektroniikka0,7 0,5 28.7
06 Joustava valmistus0,4 0,9 -53.5
08 Ilmailu4,5 5,1 -11.0
10 Ydinteknologia7,8 6,1 28.5
Yhteensä32,3 25,5 27.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ukrainan (UA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
03 Optoelektroniikka0,9 0,1 780.9
04 Tietoviestintä4,8 10,1 -52.9
05 Elektroniikka0,4 0,5 -8.9
08 Ilmailu0,4 1,2 -71.9
09 Aseet0,7 0,2 227.5
Yhteensä7,6 12,5 -39.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu