Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tunisian (TN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tunisiaan (TN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,4 0,10 -61.4
02 Elämäntieteet (Life Science)1,7 2,5 -31.1
03 Optoelektroniikka1,0 2,7 -63.9
04 Tietoviestintä3,3 4,7 -30.4
05 Elektroniikka2,5 1,0 157.7
06 Joustava valmistus0,7 0,7 3.6
08 Ilmailu19,6 7,8 153.0
09 Aseet0,1 0,5 -76.2
Yhteensä29,4 20,5 43.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tunisian (TN) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)3,9 3,2 22.5
04 Tietoviestintä7,10 8,9 -10.8
05 Elektroniikka5,7 4,7 22.9
06 Joustava valmistus1,6 1,6 -0.5
07 Edistyneet materiaalit0,9 0,8 5.6
08 Ilmailu4,7 4,8 -2.5
10 Ydinteknologia1,5 4,1 -63.2
Yhteensä26,1 27,8 -6.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu