Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tunisian (TN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tunisiaan (TN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,4 1,8 -80.6
02 Elämäntieteet (Life Science)1,7 3,2 -46.8
03 Optoelektroniikka1,0 2,9 -66.9
04 Tietoviestintä3,2 8,3 -61.0
05 Elektroniikka2,5 1,2 111.4
06 Joustava valmistus0,7 0,7 2.0
08 Ilmailu19,6 9,5 104.9
09 Aseet0,1 7,1 -98.6
Yhteensä29,4 34,7 -15.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tunisian (TN) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)3,9 3,4 12.4
04 Tietoviestintä7,9 10,9 -27.3
05 Elektroniikka5,7 5,8 -1.8
06 Joustava valmistus1,5 1,9 -17.6
07 Edistyneet materiaalit0,8 1,0 -13.3
08 Ilmailu4,7 5,6 -17.0
10 Ydinteknologia1,5 5,2 -71.4
Yhteensä26,0 33,7 -22.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu