Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tunisian (TN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tunisiaan (TN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 0,7 -69.4
02 Elämäntieteet (Life Science)0,10 1,3 -25.8
03 Optoelektroniikka0,7 0,3 206.7
04 Tietoviestintä1,8 1,5 20.3
05 Elektroniikka1,5 0,6 181.6
08 Ilmailu15,1 6,2 143.1
Yhteensä20,1 10,7 89.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tunisian (TN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,2 2,0 8.7
04 Tietoviestintä4,5 5,2 -13.5
05 Elektroniikka3,3 2,9 13.2
06 Joustava valmistus0,9 1,1 -19.6
07 Edistyneet materiaalit0,5 0,5 5.9
08 Ilmailu2,4 3,3 -28.5
10 Ydinteknologia1,1 3,1 -65.8
Yhteensä14,5 17,8 -18.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu