Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ruotsin (SE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ruotsiin (SE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka34,0 66,6 -48.9
02 Elämäntieteet (Life Science)163,9 188,1 -12.9
03 Optoelektroniikka31,2 26,8 16.7
04 Tietoviestintä142,0 149,1 -4.8
05 Elektroniikka44,6 43,0 3.7
06 Joustava valmistus21,5 25,0 -14.1
07 Edistyneet materiaalit16,6 8,8 89.4
08 Ilmailu183,2 187,1 -2.1
09 Aseet17,8 3,1 469.5
10 Ydinteknologia1,9 7,7 -75.1
Yhteensä656,8 705,2 -6.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ruotsin (SE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka286,6 381,2 -24.8
02 Elämäntieteet (Life Science)199,6 246,8 -19.1
03 Optoelektroniikka32,5 26,4 23.2
04 Tietoviestintä152,2 153,9 -1.2
05 Elektroniikka32,1 43,8 -26.6
06 Joustava valmistus53,0 43,6 21.7
07 Edistyneet materiaalit5,1 4,2 20.4
08 Ilmailu206,2 248,7 -17.1
09 Aseet20,2 28,3 -28.4
10 Ydinteknologia12,3 10,0 22.1
Yhteensä999,8 1.186,8 -15.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu