Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Ruotsin (SE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Ruotsiin (SE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka27,4 36,0 -23.9
02 Elämäntieteet (Life Science)98,5 78,7 25.1
03 Optoelektroniikka20,1 10,7 88.4
04 Tietoviestintä81,9 50,2 63.1
05 Elektroniikka21,3 17,1 24.4
06 Joustava valmistus13,1 10,8 21.9
07 Edistyneet materiaalit11,4 3,0 279.6
08 Ilmailu90,0 90,1 -0.1
09 Aseet0,8 0,7 18.4
10 Ydinteknologia1,6 4,10 -68.7
Yhteensä365,6 301,9 21.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Ruotsin (SE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka198,0 177,4 11.7
02 Elämäntieteet (Life Science)105,10 77,6 36.7
03 Optoelektroniikka20,4 12,7 61.2
04 Tietoviestintä81,7 63,1 29.5
05 Elektroniikka18,6 20,4 -8.7
06 Joustava valmistus25,5 18,6 37.2
07 Edistyneet materiaalit3,4 0,10 258.4
08 Ilmailu109,1 158,8 -31.3
09 Aseet11,6 16,2 -28.6
10 Ydinteknologia8,1 5,5 47.0
Yhteensä581,8 550,7 5.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu