Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Saudi-Arabian (SA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Saudi-Arabiaan (SA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka43,2 45,1 -4.1
02 Elämäntieteet (Life Science)70,6 74,8 -5.6
03 Optoelektroniikka11,5 5,7 102.9
04 Tietoviestintä114,4 102,1 12.0
05 Elektroniikka10,4 6,9 51.9
06 Joustava valmistus10,5 8,7 21.1
07 Edistyneet materiaalit1,0 2,2 -55.1
08 Ilmailu291,7 911,3 -68.0
09 Aseet72,7 46,2 57.5
10 Ydinteknologia7,3 5,5 34.2
Yhteensä632,9 1.207,10 -47.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Saudi-Arabian (SA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,1 0,5 -86.9
06 Joustava valmistus0,4 0,3 54.8
08 Ilmailu7,8 1,2 555.2
Yhteensä8,5 2,3 275.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu