Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Romanian (RO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Romaniaan (RO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,7 0,2 289.6
02 Elämäntieteet (Life Science)6,3 4,5 38.9
03 Optoelektroniikka0,6 0,2 286.9
04 Tietoviestintä24,4 19,8 23.6
05 Elektroniikka11,7 5,2 124.6
06 Joustava valmistus3,3 2,0 64.0
07 Edistyneet materiaalit13,6 11,5 18.3
08 Ilmailu67,1 8,2 718.8
09 Aseet10,2 0,9 1040.1
Yhteensä137,6 52,3 163.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Romanian (RO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,4 2,9 52.3
03 Optoelektroniikka0,9 0,2 584.4
04 Tietoviestintä115,1 34,3 236.0
05 Elektroniikka8,3 2,9 193.2
06 Joustava valmistus4,10 3,9 28.1
07 Edistyneet materiaalit3,2 0..
08 Ilmailu8,5 12,2 -30.5
Yhteensä145,1 56,1 159.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu