Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Qatarin (QA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Qatariin (QA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka4,7 6,6 -28.8
02 Elämäntieteet (Life Science)12,4 17,5 -29.1
03 Optoelektroniikka6,9 1,5 358.9
04 Tietoviestintä134,1 208,10 -35.8
05 Elektroniikka1,5 5,5 -72.7
06 Joustava valmistus2,9 3,6 -18.6
07 Edistyneet materiaalit0,1 1,0 -91.3
08 Ilmailu34,2 186,6 -81.7
09 Aseet1,7 232,4 -99.3
10 Ydinteknologia1,2 0,5 161.3
Yhteensä199,3 663,7 -70.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Qatarin (QA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,2 -17.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu