Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Puolan (PL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Puolaan (PL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,3 7,2 -26.5
02 Elämäntieteet (Life Science)128,2 90,3 42.0
03 Optoelektroniikka8,5 13,0 -34.9
04 Tietoviestintä180,5 288,0 -37.3
05 Elektroniikka51,4 194,0 -73.5
06 Joustava valmistus7,6 20,5 -63.0
07 Edistyneet materiaalit25,4 40,7 -37.7
08 Ilmailu520,9 786,6 -33.8
09 Aseet12,7 15,6 -18.2
10 Ydinteknologia0,4 0,8 -44.6
Yhteensä940,9 1.456,6 -35.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Puolan (PL) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,0 0,9 5.7
02 Elämäntieteet (Life Science)327,5 354,0 -7.5
03 Optoelektroniikka8,8 43,3 -79.7
04 Tietoviestintä156,4 723,9 -78.4
05 Elektroniikka19,3 23,7 -18.3
06 Joustava valmistus18,6 17,3 7.1
07 Edistyneet materiaalit8,5 13,9 -39.1
08 Ilmailu515,9 714,6 -27.8
Yhteensä1.056,0 1.891,7 -44.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu