Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Puolan (PL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Puolaan (PL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,3 2,9 87.7
02 Elämäntieteet (Life Science)128,2 72,6 76.6
03 Optoelektroniikka8,5 10,10 -22.5
04 Tietoviestintä180,5 241,7 -25.3
05 Elektroniikka51,5 186,7 -72.4
06 Joustava valmistus7,6 15,1 -49.4
07 Edistyneet materiaalit25,4 33,4 -23.8
08 Ilmailu520,10 607,0 -14.2
09 Aseet12,8 2,3 473.8
10 Ydinteknologia0,5 0,8 -38.1
Yhteensä940,10 1.172,9 -19.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Puolan (PL) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,0 0,9 16.2
02 Elämäntieteet (Life Science)327,5 262,1 25.0
03 Optoelektroniikka8,8 41,7 -78.9
04 Tietoviestintä156,5 659,5 -76.3
05 Elektroniikka19,4 19,1 1.4
06 Joustava valmistus18,6 12,1 53.5
07 Edistyneet materiaalit8,5 11,4 -25.4
08 Ilmailu515,9 588,6 -12.4
Yhteensä1.056,0 1.595,2 -33.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu