Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Puolan (PL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Puolaan (PL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,0 2,4 -58.3
02 Elämäntieteet (Life Science)64,9 45,4 42.9
03 Optoelektroniikka3,1 5,1 -38.5
04 Tietoviestintä115,1 86,4 33.3
05 Elektroniikka25,9 17,8 45.9
06 Joustava valmistus4,6 10,3 -55.6
07 Edistyneet materiaalit15,0 18,5 -18.7
08 Ilmailu293,9 406,5 -27.7
09 Aseet8,5 1,5 470.6
Yhteensä531,10 593,6 -10.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Puolan (PL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 0,7 8.1
02 Elämäntieteet (Life Science)161,2 190,7 -15.5
03 Optoelektroniikka2,8 38,5 -92.9
04 Tietoviestintä94,7 74,2 27.7
05 Elektroniikka9,8 12,0 -18.3
06 Joustava valmistus8,5 7,4 15.7
07 Edistyneet materiaalit4,7 5,2 -10.0
08 Ilmailu290,9 371,7 -21.7
Yhteensä573,1 700,2 -18.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu