Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Pakistanin (PK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Pakistaniin (PK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,1 3,9 58.3
02 Elämäntieteet (Life Science)15,8 22,1 -28.7
03 Optoelektroniikka1,9 1,9 -1.1
04 Tietoviestintä45,2 24,7 83.3
05 Elektroniikka1,8 2,8 -37.9
06 Joustava valmistus1,5 1,2 28.7
07 Edistyneet materiaalit1,1 0,4 228.8
08 Ilmailu179,3 74,5 140.8
09 Aseet2,7 0,1 18269.3
10 Ydinteknologia0,1 0,6 -84.2
Yhteensä255,1 131,8 93.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Pakistanin (PK) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)67,1 50,8 32.1
08 Ilmailu0,5 0,3 40.7
Yhteensä67,7 51,3 32.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu