Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Pakistanin (PK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Pakistaniin (PK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,1 4,8 25.6
02 Elämäntieteet (Life Science)15,7 26,0 -39.5
03 Optoelektroniikka1,8 2,0 -9.1
04 Tietoviestintä45,2 45,7 -1.2
05 Elektroniikka1,7 3,3 -47.7
06 Joustava valmistus1,5 1,4 5.0
07 Edistyneet materiaalit1,1 0,7 58.1
08 Ilmailu179,3 90,0 99.1
09 Aseet2,6 0,1 1771.6
10 Ydinteknologia0,1 0,6 -85.4
Yhteensä255,1 174,8 45.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Pakistanin (PK) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)67,1 66,5 0.8
08 Ilmailu0,4 0,9 -57.7
Yhteensä67,7 67,8 -0.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu