Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Pakistanin (PK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Pakistaniin (PK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka4,2 1,5 190.0
02 Elämäntieteet (Life Science)7,8 11,5 -32.2
03 Optoelektroniikka1,1 0,4 166.9
04 Tietoviestintä29,1 15,6 86.6
05 Elektroniikka1,2 2,5 -55.3
06 Joustava valmistus1,1 0,7 59.4
07 Edistyneet materiaalit0,5 0,3 100.9
08 Ilmailu62,8 36,6 71.6
09 Aseet2,5 0,1 35641.4
Yhteensä109,9 69,1 59.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Pakistanin (PK) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)38,1 30,9 23.4
08 Ilmailu0,4 0,2 77.5
Yhteensä38,6 31,2 23.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu