Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Perun (PE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Peruun (PE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka138,9 15,8 777.8
02 Elämäntieteet (Life Science)52,9 69,6 -24.0
03 Optoelektroniikka6,4 6,8 -5.4
04 Tietoviestintä381,5 453,8 -15.9
05 Elektroniikka43,5 35,1 24.1
06 Joustava valmistus7,5 7,6 -0.9
07 Edistyneet materiaalit0,5 0,6 -8.4
08 Ilmailu110,7 97,3 13.7
09 Aseet0,2 0,4 -60.6
10 Ydinteknologia0,8 0,4 106.2
Yhteensä742,9 687,4 8.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Perun (PE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,3 1,5 -81.7
08 Ilmailu0,6 0,0 1136.1
Yhteensä1,0 2,0 -48.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu