Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Omanin (OM) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Omaniin (OM) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,3 0,8 -63.7
02 Elämäntieteet (Life Science)8,8 3,8 133.8
04 Tietoviestintä15,3 8,6 77.0
05 Elektroniikka0,5 1,4 -64.0
06 Joustava valmistus0,4 0,5 -20.2
08 Ilmailu7,1 5,9 19.8
10 Ydinteknologia0,8 0,2 580.0
Yhteensä33,1 21,0 57.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Omanin (OM) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -69.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu