Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Uuden-Seelannin (NZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka17,10 9,3 92.9
02 Elämäntieteet (Life Science)57,6 40,6 41.8
03 Optoelektroniikka4,5 2,8 62.0
04 Tietoviestintä87,2 71,4 22.1
05 Elektroniikka31,3 7,9 295.4
06 Joustava valmistus9,3 7,8 19.5
07 Edistyneet materiaalit0,6 0,8 -31.0
08 Ilmailu379,0 331,3 14.4
09 Aseet1,7 0,7 182.3
10 Ydinteknologia0,4 0,7 -45.5
Yhteensä589,1 472,10 24.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Uuden-Seelannin (NZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka11,9 15,0 -20.9
02 Elämäntieteet (Life Science)94,2 98,7 -4.5
03 Optoelektroniikka1,1 1,5 -26.0
04 Tietoviestintä22,10 19,1 20.3
05 Elektroniikka1,6 1,3 22.2
06 Joustava valmistus2,2 4,10 -57.4
08 Ilmailu3,6 8,2 -57.2
Yhteensä137,4 148,6 -7.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu