Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Uuden-Seelannin (NZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka17,9 12,3 46.1
02 Elämäntieteet (Life Science)57,6 51,9 11.0
03 Optoelektroniikka4,4 3,3 33.9
04 Tietoviestintä87,1 96,7 -9.9
05 Elektroniikka31,2 10,2 206.5
06 Joustava valmistus9,2 10,2 -9.5
07 Edistyneet materiaalit0,5 0,9 -37.5
08 Ilmailu379,0 381,1 -0.5
09 Aseet1,7 1,5 16.8
10 Ydinteknologia0,3 0,7 -52.1
Yhteensä589,0 568,6 3.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Uuden-Seelannin (NZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka11,8 19,0 -37.6
02 Elämäntieteet (Life Science)94,2 135,1 -30.3
03 Optoelektroniikka1,1 1,6 -34.7
04 Tietoviestintä22,9 24,5 -6.4
05 Elektroniikka1,6 1,6 0.0
06 Joustava valmistus2,1 5,6 -62.4
08 Ilmailu3,5 8,7 -59.8
Yhteensä137,3 196,1 -30.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu