Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Norjan (NO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Norjaan (NO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,9 2,6 -29.6
02 Elämäntieteet (Life Science)78,0 68,9 13.2
03 Optoelektroniikka14,0 12,1 16.1
04 Tietoviestintä72,6 116,7 -37.8
05 Elektroniikka14,4 10,3 40.3
06 Joustava valmistus6,4 9,7 -34.6
07 Edistyneet materiaalit2,2 10,3 -79.0
08 Ilmailu166,2 255,6 -35.0
09 Aseet25,4 21,8 16.3
10 Ydinteknologia1,8 1,8 -0.1
Yhteensä382,7 509,9 -24.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Norjan (NO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,9 3,9 -51.3
02 Elämäntieteet (Life Science)50,6 55,7 -9.2
03 Optoelektroniikka4,8 5,8 -17.6
04 Tietoviestintä78,5 96,4 -18.5
05 Elektroniikka4,2 5,9 -28.7
06 Joustava valmistus2,9 4,6 -36.2
07 Edistyneet materiaalit16,1 4,7 241.7
08 Ilmailu125,1 142,9 -12.5
09 Aseet42,4 19,2 120.7
10 Ydinteknologia1,3 0,9 50.2
Yhteensä327,7 339,9 -3.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu