Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Norjan (NO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Norjaan (NO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,5 1,0 44.0
02 Elämäntieteet (Life Science)31,0 24,8 25.1
03 Optoelektroniikka6,7 5,6 19.7
04 Tietoviestintä35,6 66,7 -46.6
05 Elektroniikka6,9 4,4 56.2
06 Joustava valmistus3,5 4,9 -29.7
07 Edistyneet materiaalit1,3 4,2 -69.3
08 Ilmailu88,7 115,6 -23.3
09 Aseet18,3 3,10 368.1
10 Ydinteknologia1,8 0,10 94.8
Yhteensä194,9 231,7 -15.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Norjan (NO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,7 1,8 -62.1
02 Elämäntieteet (Life Science)25,4 28,3 -10.1
03 Optoelektroniikka2,6 2,9 -9.7
04 Tietoviestintä43,6 40,9 6.6
05 Elektroniikka1,9 1,9 2.4
06 Joustava valmistus1,3 1,0 28.1
07 Edistyneet materiaalit0,8 2,4 -66.4
08 Ilmailu64,3 62,1 3.5
09 Aseet27,6 6,7 313.3
10 Ydinteknologia0,8 0,3 163.8
Yhteensä168,7 147,9 14.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu