Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Alankomaiden (NL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Alankomaihin (NL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.875,5 2.292,3 -18.2
02 Elämäntieteet (Life Science)2.355,5 2.504,5 -6.0
03 Optoelektroniikka146,0 184,4 -20.9
04 Tietoviestintä2.890,3 2.991,9 -3.4
05 Elektroniikka354,5 358,9 -1.2
06 Joustava valmistus263,4 236,0 11.6
07 Edistyneet materiaalit34,7 47,5 -27.0
08 Ilmailu972,1 1.070,1 -9.2
09 Aseet32,8 20,5 60.0
10 Ydinteknologia5,4 4,9 10.7
Yhteensä8.930,0 9.711,0 -8.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Alankomaiden (NL) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka934,4 2.051,8 -54.5
02 Elämäntieteet (Life Science)535,3 694,5 -22.9
03 Optoelektroniikka9,7 27,3 -64.6
04 Tietoviestintä473,2 605,7 -21.9
05 Elektroniikka15,7 18,0 -12.7
06 Joustava valmistus491,7 477,0 3.1
07 Edistyneet materiaalit7,2 11,4 -36.9
08 Ilmailu227,4 301,4 -24.6
09 Aseet25,6 18,8 35.9
10 Ydinteknologia299,1 302,7 -1.2
Yhteensä3.019,1 4.508,5 -33.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu