Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Nigerian (NG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Nigeriaan (NG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,8 0,1 78125.6
02 Elämäntieteet (Life Science)3,1 6,9 -55.5
03 Optoelektroniikka0,3 0,6 -61.6
04 Tietoviestintä20,6 13,8 50.0
05 Elektroniikka5,7 0,5 1109.2
06 Joustava valmistus2,0 1,2 74.0
08 Ilmailu157,1 25,10 505.5
Yhteensä194,10 48,9 298.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Nigerian (NG) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,2 142.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu