Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Marokon (MA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Marokkoon (MA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,3 4,6 -71.9
02 Elämäntieteet (Life Science)3,5 3,8 -8.1
03 Optoelektroniikka0,6 1,5 -60.7
04 Tietoviestintä31,1 5,9 430.9
05 Elektroniikka1,10 1,6 22.2
06 Joustava valmistus0,5 0,6 -27.7
07 Edistyneet materiaalit2,6 0,8 250.7
08 Ilmailu150,10 232,6 -35.1
Yhteensä192,4 251,4 -23.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Marokon (MA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
05 Elektroniikka33,1 8,3 299.9
07 Edistyneet materiaalit4,5 0,1 12466.8
08 Ilmailu12,6 17,3 -27.2
Yhteensä50,5 25,8 96.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu