Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Latvian (LV) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Latviaan (LV) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,4 1,3 82.9
04 Tietoviestintä9,0 2,8 223.8
05 Elektroniikka1,7 1,3 32.6
08 Ilmailu42,2 18,0 134.4
Yhteensä55,8 23,6 136.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Latvian (LV) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,9 0,9 117.6
04 Tietoviestintä12,8 6,4 100.8
05 Elektroniikka0,4 0,7 -47.6
07 Edistyneet materiaalit1,2 1,4 -16.3
08 Ilmailu11,4 57,4 -80.2
Yhteensä27,5 66,6 -58.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu