Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Liettuan (LT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Liettuaan (LT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,6 2,6 1.3
02 Elämäntieteet (Life Science)12,9 12,3 4.4
03 Optoelektroniikka2,3 1,5 57.5
04 Tietoviestintä17,7 35,1 -49.6
05 Elektroniikka4,0 3,4 18.8
06 Joustava valmistus1,1 3,1 -65.2
08 Ilmailu44,1 20,3 117.7
09 Aseet3,8 21,7 -82.5
10 Ydinteknologia0,3 1,4 -74.8
Yhteensä89,0 101,5 -12.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Liettuan (LT) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka19,8 17,5 12.9
02 Elämäntieteet (Life Science)8,8 10,1 -12.2
03 Optoelektroniikka8,2 11,3 -26.9
04 Tietoviestintä21,2 9,0 135.8
05 Elektroniikka2,0 1,9 1.5
06 Joustava valmistus0,6 0,5 31.3
08 Ilmailu3,7 14,0 -73.3
09 Aseet20,3 14,3 41.9
10 Ydinteknologia0,5 0,8 -39.5
Yhteensä85,2 79,3 7.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu