Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Liettuan (LT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Liettuaan (LT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,5 1,2 21.7
02 Elämäntieteet (Life Science)6,4 6,7 -4.1
03 Optoelektroniikka0,9 1,0 -10.8
04 Tietoviestintä8,2 18,0 -54.5
05 Elektroniikka2,0 1,4 44.0
06 Joustava valmistus0,5 1,7 -73.1
08 Ilmailu36,5 13,3 174.4
09 Aseet3,9 4,6 -16.4
Yhteensä60,0 47,10 25.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Liettuan (LT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka8,10 5,3 71.4
02 Elämäntieteet (Life Science)5,1 4,1 24.9
03 Optoelektroniikka4,1 5,0 -18.5
04 Tietoviestintä12,3 3,2 287.6
05 Elektroniikka1,2 1,0 23.9
06 Joustava valmistus0,5 0,2 107.7
08 Ilmailu0,8 12,5 -94.2
09 Aseet8,6 5,7 51.9
Yhteensä41,5 36,8 12.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu