Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Libanonin (LB) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Libanoniin (LB) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka13,4 17,8 -25.1
02 Elämäntieteet (Life Science)4,8 4,7 2.0
03 Optoelektroniikka1,8 6,6 -72.3
04 Tietoviestintä11,3 8,2 37.0
08 Ilmailu11,6 27,5 -57.9
09 Aseet0,6 0,4 59.8
10 Ydinteknologia1,1 0,2 471.4
Yhteensä44,9 65,7 -31.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Libanonin (LB) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
06 Joustava valmistus0,9 0,7 26.3
Yhteensä1,4 0,9 53.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu