Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Libanonin (LB) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Libanoniin (LB) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka11,6 7,6 52.7
02 Elämäntieteet (Life Science)2,9 2,2 32.1
03 Optoelektroniikka0,5 1,7 -69.7
04 Tietoviestintä6,7 3,10 69.6
08 Ilmailu3,5 17,2 -79.7
09 Aseet0,2 0,4 -58.5
10 Ydinteknologia1,2 0,2 471.4
Yhteensä26,5 33,2 -20.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Libanonin (LB) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
06 Joustava valmistus0,6 0..
Yhteensä0,10 0,1 870.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu