Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kazakstanin (KZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kazakstaniin (KZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,3 0,2 1105.4
02 Elämäntieteet (Life Science)4,5 12,9 -65.2
04 Tietoviestintä48,2 46,5 3.6
05 Elektroniikka1,5 3,8 -60.1
06 Joustava valmistus0,7 1,2 -43.8
07 Edistyneet materiaalit0,3 0,3 0.1
08 Ilmailu47,6 25,5 86.9
10 Ydinteknologia2,6 3,9 -33.2
Yhteensä108,0 95,0 13.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kazakstanin (KZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,0 11,4 -99.9
10 Ydinteknologia2,7 0..
Yhteensä2,8 11,5 -75.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu