Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kazakstanin (KZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kazakstaniin (KZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,3 0,2 1309.6
02 Elämäntieteet (Life Science)4,5 8,1 -44.3
04 Tietoviestintä48,3 43,3 11.4
05 Elektroniikka1,6 2,8 -44.8
06 Joustava valmistus0,7 1,3 -42.9
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,4 4.0
08 Ilmailu47,7 24,0 98.9
10 Ydinteknologia2,6 3,9 -33.2
Yhteensä108,1 84,1 28.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kazakstanin (KZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,1 11,5 -99.9
10 Ydinteknologia2,8 0..
Yhteensä2,8 11,5 -75.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu