Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kazakstanin (KZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kazakstaniin (KZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)3,1 3,2 -2.9
04 Tietoviestintä3,3 40,4 -92.0
05 Elektroniikka1,2 1,5 -18.7
06 Joustava valmistus0,3 0,6 -60.5
08 Ilmailu46,0 21,8 111.6
10 Ydinteknologia0,1 3,8 -99.6
Yhteensä54,4 71,4 -23.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kazakstanin (KZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,1 11,5 -99.9
Yhteensä0,1 11,5 -99.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu