Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kuwaitin (KW) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kuwaitiin (KW) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka7,8 15,9 -50.7
02 Elämäntieteet (Life Science)29,3 46,8 -37.5
03 Optoelektroniikka3,8 10,0 -61.9
04 Tietoviestintä31,6 41,7 -24.1
05 Elektroniikka4,5 4,6 -1.9
06 Joustava valmistus5,7 10,6 -45.8
08 Ilmailu13,6 23,5 -42.3
09 Aseet19,4 25,1 -22.6
10 Ydinteknologia0,3 1,6 -83.6
Yhteensä116,0 180,1 -35.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kuwaitin (KW) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,3 -60.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu