Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kuwaitin (KW) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kuwaitiin (KW) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,8 7,1 -75.7
02 Elämäntieteet (Life Science)10,5 13,5 -21.9
03 Optoelektroniikka3,6 2,5 41.6
04 Tietoviestintä15,8 15,7 0.7
05 Elektroniikka2,5 1,5 66.5
06 Joustava valmistus3,7 6,10 -47.8
08 Ilmailu5,5 12,2 -55.2
09 Aseet8,6 2,6 229.9
10 Ydinteknologia0,1 0,6 -80.7
Yhteensä51,7 62,4 -17.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kuwaitin (KW) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 1115.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu