Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kenian (KE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Keniaan (KE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,4 1,5 207.7
03 Optoelektroniikka0,6 0,3 88.9
04 Tietoviestintä9,2 4,8 93.0
05 Elektroniikka0,3 0,9 -63.2
06 Joustava valmistus0,2 5,2 -97.9
08 Ilmailu18,8 26,10 -30.5
Yhteensä33,3 39,5 -15.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kenian (KE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,1 207.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu