Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Japanin (JP) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Japaniin (JP) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.365,0 1.245,0 9.6
02 Elämäntieteet (Life Science)1.640,4 2.012,3 -18.5
03 Optoelektroniikka209,7 307,9 -31.9
04 Tietoviestintä1.365,7 1.993,7 -31.5
05 Elektroniikka563,7 602,3 -6.4
06 Joustava valmistus852,1 1.281,1 -33.5
07 Edistyneet materiaalit176,8 241,1 -26.7
08 Ilmailu2.860,8 4.133,7 -30.8
09 Aseet168,4 184,7 -8.9
10 Ydinteknologia35,1 47,0 -25.4
Yhteensä9.237,6 12.048,9 -23.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Japanin (JP) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.948,9 1.926,7 1.2
02 Elämäntieteet (Life Science)960,1 1.127,8 -14.9
03 Optoelektroniikka586,6 582,6 0.7
04 Tietoviestintä2.783,6 3.612,9 -23.0
05 Elektroniikka1.240,3 1.322,8 -6.2
06 Joustava valmistus2.185,4 3.121,0 -30.0
07 Edistyneet materiaalit505,4 663,6 -23.8
08 Ilmailu1.709,8 2.982,0 -42.7
09 Aseet20,6 46,7 -55.9
10 Ydinteknologia28,7 29,7 -3.2
Yhteensä11.969,5 15.415,9 -22.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu