Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Jordanian (JO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Jordaniaan (JO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka13,2 7,5 77.2
02 Elämäntieteet (Life Science)8,1 12,6 -35.8
03 Optoelektroniikka2,5 1,9 33.3
04 Tietoviestintä13,7 13,9 -1.3
05 Elektroniikka0,7 1,2 -44.8
06 Joustava valmistus0,7 1,7 -59.7
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,1 242.2
08 Ilmailu53,3 75,7 -29.6
09 Aseet9,9 23,7 -58.4
10 Ydinteknologia0,4 0,2 77.1
Yhteensä102,9 138,6 -25.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Jordanian (JO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,5 0,1 390.9
Yhteensä0,9 1,4 -37.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu