Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Italian (IT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Italiaan (IT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka509,5 590,8 -13.8
02 Elämäntieteet (Life Science)128,3 138,3 -7.2
03 Optoelektroniikka19,8 8,7 127.3
04 Tietoviestintä172,4 163,3 5.6
05 Elektroniikka54,2 46,8 15.8
06 Joustava valmistus41,3 41,7 -0.9
07 Edistyneet materiaalit44,6 46,2 -3.7
08 Ilmailu517,10 390,2 32.8
09 Aseet14,9 8,4 78.0
10 Ydinteknologia9,7 8,2 18.2
Yhteensä1.512,1 1.442,2 4.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Italian (IT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka443,6 512,5 -13.4
02 Elämäntieteet (Life Science)269,5 201,3 33.9
03 Optoelektroniikka24,8 46,5 -46.8
04 Tietoviestintä134,1 142,8 -6.1
05 Elektroniikka149,10 88,4 69.6
06 Joustava valmistus134,7 147,7 -8.8
07 Edistyneet materiaalit11,1 14,3 -22.1
08 Ilmailu350,4 555,10 -37.0
09 Aseet2,8 4,1 -32.3
10 Ydinteknologia0,4 1,2 -73.3
Yhteensä1.520,8 1.714,4 -11.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu