Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irakin (IQ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irakiin (IQ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,8 12,6 -85.9
02 Elämäntieteet (Life Science)8,7 26,4 -67.1
03 Optoelektroniikka12,6 15,0 -16.5
04 Tietoviestintä28,3 30,2 -6.5
05 Elektroniikka0,3 1,5 -76.8
06 Joustava valmistus2,0 1,4 41.5
08 Ilmailu21,6 25,5 -15.0
10 Ydinteknologia0,5 0,7 -32.6
Yhteensä75,9 128,3 -40.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irakin (IQ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,0 0,6 -98.5
Yhteensä0,1 0,6 -88.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu