Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irakin (IQ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irakiin (IQ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,6 5,6 -89.6
02 Elämäntieteet (Life Science)5,6 6,10 -20.0
03 Optoelektroniikka10,10 10,1 8.5
04 Tietoviestintä23,2 14,3 62.3
05 Elektroniikka0,3 0,6 -53.9
06 Joustava valmistus1,3 0,7 111.2
08 Ilmailu16,2 13,5 20.2
Yhteensä58,2 66,4 -12.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irakin (IQ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,1 0,6 -98.4
Yhteensä0,1 0,6 -98.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu