Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Intian (IN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Intiaan (IN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka89,7 41,0 118.6
02 Elämäntieteet (Life Science)202,3 198,4 2.0
03 Optoelektroniikka20,5 9,0 127.1
04 Tietoviestintä339,8 259,7 30.8
05 Elektroniikka72,5 78,1 -7.1
06 Joustava valmistus80,7 53,6 50.4
07 Edistyneet materiaalit6,7 5,8 14.9
08 Ilmailu187,10 1.097,1 -82.9
09 Aseet11,2 17,9 -37.5
10 Ydinteknologia3,3 3,5 -7.5
Yhteensä1.014,2 1.763,9 -42.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Intian (IN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka63,0 61,8 2.1
02 Elämäntieteet (Life Science)611,7 620,6 -1.4
03 Optoelektroniikka28,6 50,9 -43.9
04 Tietoviestintä352,9 336,1 5.0
05 Elektroniikka25,9 17,3 49.5
06 Joustava valmistus11,3 8,3 36.4
07 Edistyneet materiaalit13,9 3,3 320.9
08 Ilmailu116,7 73,9 58.1
09 Aseet0,2 1,5 -90.7
10 Ydinteknologia1,0 0,9 23.8
Yhteensä1.224,8 1.174,1 4.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu