Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Israelin (IL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Israeliin (IL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka35,4 34,8 1.7
02 Elämäntieteet (Life Science)51,3 45,5 12.6
03 Optoelektroniikka29,6 22,8 29.9
04 Tietoviestintä217,5 249,7 -12.9
05 Elektroniikka233,7 60,7 285.5
06 Joustava valmistus141,1 44,0 220.8
07 Edistyneet materiaalit21,2 20,6 2.7
08 Ilmailu264,7 454,10 -41.8
09 Aseet35,7 38,8 -8.0
10 Ydinteknologia2,9 2,5 15.6
Yhteensä1.032,5 974,0 6.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Israelin (IL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka29,7 73,2 -59.4
02 Elämäntieteet (Life Science)248,1 334,1 -25.8
03 Optoelektroniikka56,10 89,9 -36.7
04 Tietoviestintä311,7 300,6 3.7
05 Elektroniikka248,7 119,3 108.5
06 Joustava valmistus37,4 28,1 33.1
07 Edistyneet materiaalit6,9 4,7 46.5
08 Ilmailu162,2 169,3 -4.2
09 Aseet7,8 4,1 92.8
10 Ydinteknologia1,2 1,6 -26.4
Yhteensä1.110,3 1.124,6 -1.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu