Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irlantin (IE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irlantiin (IE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj.$
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka562,4 387,6 45.1
02 Elämäntieteet (Life Science)103,9 96,3 7.8
03 Optoelektroniikka2,6 3,5 -25.7
04 Tietoviestintä228,4 221,3 3.2
05 Elektroniikka219,0 41,6 427.0
06 Joustava valmistus17,9 36,8 -51.4
07 Edistyneet materiaalit9,5 13,4 -29.5
08 Ilmailu30,8 52,7 -41.6
Yhteensä1.174,1 852,9 37.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irlantin (IE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - maaliskuu

2021 tammi-maaliskuu
milj. $
2020 tammi-maaliskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5.026,5 3.084,3 63.0
02 Elämäntieteet (Life Science)2.901,0 4.344,9 -33.2
03 Optoelektroniikka0,8 0,2 544.4
04 Tietoviestintä78,9 147,3 -46.5
05 Elektroniikka368,5 234,2 57.3
06 Joustava valmistus3,8 5,4 -28.5
08 Ilmailu9,5 7,5 25.4
Yhteensä8.388,10 7.823,6 7.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu