Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Unkarin (HU) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Unkariin (HU) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka70,8 104,3 -32.1
02 Elämäntieteet (Life Science)30,8 32,0 -3.7
03 Optoelektroniikka6,9 4,6 51.4
04 Tietoviestintä446,10 257,2 73.8
05 Elektroniikka208,2 102,7 102.7
06 Joustava valmistus8,0 6,9 17.1
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,5 -30.3
08 Ilmailu45,7 54,6 -16.2
10 Ydinteknologia0,4 0,3 86.8
Yhteensä818,1 562,6 45.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Unkarin (HU) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka18,2 12,4 47.0
02 Elämäntieteet (Life Science)16,8 20,7 -19.0
03 Optoelektroniikka6,4 13,1 -51.6
04 Tietoviestintä319,10 305,7 4.7
05 Elektroniikka59,1 53,7 10.0
06 Joustava valmistus21,4 13,2 63.2
08 Ilmailu5,0 3,0 67.4
Yhteensä447,1 421,9 6.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu