Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Unkarin (HU) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Unkariin (HU) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka70,8 129,6 -45.4
02 Elämäntieteet (Life Science)30,8 41,0 -25.0
03 Optoelektroniikka6,9 4,9 40.8
04 Tietoviestintä446,9 316,0 41.4
05 Elektroniikka208,1 115,0 80.9
06 Joustava valmistus8,0 8,4 -4.7
07 Edistyneet materiaalit0,3 1,4 -76.6
08 Ilmailu45,7 71,8 -36.4
10 Ydinteknologia0,4 0,3 38.3
Yhteensä818,0 688,5 18.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Unkarin (HU) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka18,2 17,0 7.1
02 Elämäntieteet (Life Science)16,7 32,6 -48.7
03 Optoelektroniikka6,3 15,0 -57.7
04 Tietoviestintä319,9 383,6 -16.6
05 Elektroniikka59,0 75,7 -22.1
06 Joustava valmistus21,4 18,3 16.9
08 Ilmailu5,0 6,7 -26.0
Yhteensä447,0 549,3 -18.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu