Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Unkarin (HU) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Unkariin (HU) ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj.$
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka64,10 36,6 77.5
02 Elämäntieteet (Life Science)19,0 19,10 -4.7
03 Optoelektroniikka2,4 2,3 5.3
04 Tietoviestintä229,5 160,4 43.1
05 Elektroniikka82,1 62,5 31.4
06 Joustava valmistus4,1 4,3 -4.2
08 Ilmailu24,3 35,4 -31.5
Yhteensä426,4 321,5 32.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Unkarin (HU) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - huhtikuu

2021 tammi-huhtikuu
milj. $
2020 tammi-huhtikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka8,6 5,7 51.6
02 Elämäntieteet (Life Science)9,4 13,6 -31.1
03 Optoelektroniikka2,8 2,4 14.5
04 Tietoviestintä189,8 169,7 11.8
05 Elektroniikka35,3 34,1 3.4
06 Joustava valmistus14,1 8,4 67.2
08 Ilmailu1,8 2,3 -24.9
Yhteensä261,6 235,10 10.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu